Návod k použití čističů

Poppers - návod k použití

Použití nitritových čističů: Audio hlavy - po zpřístupnění přístroje použijte vatové tyčinky, které mírně namočíte do poppers čističe a opakovaným potíráním hlavy odstraňujte nánosy ulpěné z pásků. Pokud bude některé místo velmi znečištěno, je možné použít např. nehtů pro odstranění většího množství a dočistit vatou. Na hlavě nesmí zůstat žádné skvrny a chloupky. Video hlavy - nikdy nepoužívejte vatové tyčinky ani jiné látky obsahující chloupky. Na proužek jemného hladkého papíru kápněte malou kapku poppers čističe. Druhou rukou pomalu točte videohlavou a z boku jemně přiložte papír s mokrou skvrnou na štěrbinu videohlav - netlačte! V obou případech je nutno se řídit pokyny výrobce, a pokud není povolena taková údržba přehrávačů - je nutno nechat přístroje vyčistit v profesionálním servisu. Kůže - pokud chcete vyčistit skvrnu na úsni, je třeba vyzkoušet poppers čistič na místě, které je na vnitřní straně - pokuste se udělat malinkou skvrnu stejným zdrojem a pak odstranit tímto čističem. Počkejte až do úplného zaschnutí. Úseň nečistěte velkým tlakem, aby nedošlo k poškození lícové vrstvy. Obecné použití při čištění: Vatový tampón ponořte do kapaliny a nasajte tak malé množství tekutiny. Takto ošetřeným tampónem můžete snadno očistit všechny kovové či kožené předměty. Tuky, nebo jiné nečistoty snadno a rychle odstraníte. Silně znečištěné předměty čistěte opakovaně až do úplného vyčištění. Po nasátí tekutiny do tampónu lahvičku uzavřete. Tampón po použití opláchněte velkým množstvím vody (teplé), pak jej můžete vyhodit do koše na odpadky. POZOR! Látka je vysoce hořlavá - při práci s čističem je přísně zakázáno kouření a zacházení s otevřeným ohněm!!!

Používejte ochranné osobní pomůcky na ochranu pokožky, pracujte ve velmi dobře vyvětrané místnosti a nevdechujte výpary. Držte čističe mimo dosah dětí. Při požití je jako první pomoc doporučeno vypití většího množství vody. Při zasažení očí okamžitě vypláchněte oči proudem vody a v obou případech ihned navštívit lékaře. Balení čističe vezměte s sebou. Produkty nesmí být využívány k jinému účelu, než je technické využití. Uživatel je odpovědný za dodržování všech souvisejících předpisů na ochranu zdraví. Všechny produkty jsou zdraví škodlivé a jejich konzumace nebo inhalace lidmi je striktně zapovězena! Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat! Přímá inhalace je přísně ZAKÁZÁNA.

Toxikologické informační středisko – tel. číslo: 224 91 92 93